Privacy statement

Amaze geeft om jouw privacy. Lees meer hierover in ons privacy statement.

Amaze Mobility B.V. (Amaze) verzorgt mobiliteitsdiensten aan eindgebruikers (diensten) door middel van de Amaze Mobility applicatie (app). 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle personen die de app gebruiken en/of de website van Amaze bezoeken (eindgebruikers / jij).

 

Wij begrijpen het belang van privacy en vinden het beveiligen van jouw persoonlijke gegevens belangrijk. Uiteraard verwerken wij jouw gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving en kwalificeren daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. • Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt Amaze jouw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een overeenkomst;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Gerechtvaardigd belang (o.a. beveiliging, fraudebestrijding en misdaadpreventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer van gegevens). • Om welke persoonsgegevens gaat het? 

Amaze verwerkt de volgende persoonsgegevens: 


 • Gegevens die nodig zijn om jou van de app gebruik te laten maken:

 

Voor het aanmaken van een profiel binnen Amaze verwerken wij: naam en e-mailadres.

 

Indien je vervolgens gebruik wilt maken van de diensten verwerken wij:

 • voor administratie, facturatie en om je te kunnen bereiken indien dat nodig is: adres, telefoonnummer, betalingsgegevens (rekeningnummer en debet/creditcardnummers); 
 • om het gebruik van de app technisch mogelijk te maken: IP-adres, locatie data en gebruiksdata van de app; 
 • Om jouw gebruik van de app te verbeteren en jou van een goede klantenservice te kunnen voorzien: gegevens over de reis (boekingsgegevens en transactiegegevens), die iets zeggen over jouw reisgedrag (zoals reisfrequentie, frequent gebruikte stations en routes, de tijd die is verstreken sinds jouw laatste reis en of jij tijdens of buiten de spits reist).

 

Deze verwerkingen geschieden op basis van jouw toestemming (grondslag1) en omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (grondslag 2). 
 • Gegevens van je rijbewijs

Indien je een scooter of auto wenst te huren via de app, moeten wij verifiëren of je beschikt over een (geldig) rijbewijs. Hiertoe vragen wij je foto’s van je rijbewijs (voor- en achterkant) en een selfie te uploaden in de app. 

 

De validatie zelf geschiedt overigens niet door Amaze, maar door de daarin gespecialiseerde subverwerker Rentalcheck. Deze gegevens bewaren wij dan ook zelf niet: eenmaal per 24 uur worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd en resteert enkel de conclusie of iemand beschikt over een geldig rijbewijs. Rentalcheck bewaart de persoonsgegevens gedurende 90 dagen, met als doel fraude te voorkomen.

 

Deze verwerking geschiedt op basis van jouw toestemming (grondslag 1), maar ook omdat dit nu eenmaal nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (grondslag 2) en wij hiertoe een gerechtvaardigd belang terzake van de bestrijding van fraude (grondslag 4).

 

 • Gebruiksdata

Bij gebruik van de app verwerken wij tot slot; klikgedrag, het bekijken en kopen van ticket, het boeken en betalen van deelvervoer, het (al dan niet) toevoegen van je rijbewijsgegevens, het gebruik van de planner en de ‘near me’ functie, en het toevoegen en gebruik van een voucher (indien van toepassing). Deze gegevens hebben wij nodig om jou van passende informatie te voorzien. 

 

Wij analyseren reis- en boekingsgegevens voor product- en dienstontwikkeling, app-gebruiksgegevens voor het verbeteren van de presentatie, een betere gebruikerservaring, marktonderziek en managementinformatie. 

 

Jouw gegevens worden ook verwerkt om de app veilig te houden en product- en dienstontwikkeling mogelijk te maken..

 

Deze verwerkingen geschieden op basis van jouw toestemming (grondslag 1) en omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (grondslag 2). • Met wie deelt Amaze jouw gegevens?

Amaze deelt jouw gegevens in de volgende gevallen met de volgende partijen:


 • Mobiliteitsaanbieders

Indien jij via de app een reis boekt en/of betaalt, deelt Amaze (via zogenaamde API’s) bepaalde informatie over jou en de door jou geboekte reis met de door jou geselecteerde mobiliteitsaanbieder. Deze mobiliteitsaanbieders zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk ten aanzien van de gedeelde (persoons)gegevens. 

 

Welke informatie dit precies betreft, verschilt per mobiliteitsaanbieder, maar is altijd beperkt tot de gegevens die de betreffende aanbieder nodig heeft om jou de reis uit te kunnen laten voeren en eventuele schades en verkeersboetes af te kunnen handelen.

 

Deze verwerkingen geschieden omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (grondslag 2) en op basis van een gerechtvaardigd belang (grondslag 4). 

Overigens geldt dit alleen voor de mobiliteitsaanbieders die volledig zijn geïntegreerd in de app (d.w.z. waarbij je kunt plannen, boeken en betalen in de app). Mobiliteitsaanbieders waarvoor het downloaden van hun eigen app noodzakelijk is, vallen buiten het bestek van dit Privacy Statement.


 • Overige Serviceproviders

Voor het verzorgen van onze diensten moeten wij jouw gegevens in sommige gevallen delen met andere serviceproviders, zoals betaalproviders, hosting en analytic tools en authenticatie checkers. 
 • Hoe lang bewaart Amaze jouw persoonsgegevens?

Amaze bewaart gebruikersgegevens nooit langer dan nodig. Hoe lang wij gegevens bewaren is afhankelijk van het type gegevens, de categorie gebruiker waarop de gegevens betrekking hebben en de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld:

 

 • De gegevens die wij nodig hebben om jou gebruik te laten maken van de app bewaren wij zolang jij gebruik blijft maken van de app. Hierbij geldt dat wij gegevens over jouw locatie weliswaar verwerken, maar in het geheel niet opslaan.

 

 • De gegevens van jouw rijbewijs bewaren wij niet langer dan 24 uur: eenmaal per 24 uur worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd. Onze subverwerker Rentalcheck bewaart deze gegevens gedurende een periode van 90 dagen, met als doel fraude te voorkomen.

 

 • De gebruiksdata bewaren wij gedurende een periode van 6 maanden. 

 

Gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om verwijdering van hun account via DPO@amazemobility.nl. Na een verzoek tot accountverwijdering verwijdert Amaze het account en de gegevens van de gebruiker binnen 3 maanden, tenzij bepaalde gegevens moeten worden bewaard vanwege wettelijke vereisten, voor doeleinden van veiligheid, beveiliging en fraudepreventie, of vanwege een kwestie met betrekking tot het account van de gebruiker, zoals een openstaand krediet of een onopgeloste claim of geschil.  • Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om alle informatie in onze bestanden te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 

 

Amaze anonimiseert reisgegevens, boekingsgegevens en transactiegegevens om analyses uit te voeren voor de volgende doeleinden: 

 • de ontwikkeling van producten en diensten;  
 • de verbetering van de gebruikerservaring;
 • het samenstellen van anonieme managementinformatie en dashboards voor Amaze;  
 • advies over abonnementen en kortingsregelingen die van toepassing kunnen zijn. • International Data Transfers 

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen gevestigd buiten de EU/EER, tenzij met jouw toestemming en in het kader van een van de goedgekeurde mechanismen voor een dergelijke overdracht, op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. • Rechten van de betrokkene

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:


 • Toegang tot jouw persoonsgegevens

Jij hebt recht op toegang tot en afschrift van jouw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens kosteloos verstrekken, tenzij jouw verzoek ongegrond, buitensporig of repetitief is, in welk geval wij gerechtigd zijn een redelijke vergoeding te vragen. Om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, kun je ons per e-mail een verzoek om toegang tot jouw gegevens sturen. Wij zullen de door jou gevraagde persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verstrekken. Om ervoor te zorgen dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij jou toetsvragen stellen om jouw identiteit te valideren. 


 • Rectificatie van jouw persoonsgegevens

Indien jij van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken de betreffende gegevens te corrigeren. Wij zullen jouw gegevens corrigeren binnen een maand na ontvangst van het verzoek tot correctie. 


 • Het verwijderen van jouw persoonsgegeven (recht om te worden vergeten)

Je kunt in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van je recht om je persoonsgegevens, die wij van jou hebben, te wissen. Je kunt van dit recht gebruik maken wanneer wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld op de rechtsgrondslag van toestemming en jij de toestemming intrekt, wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende legitieme belangen hebben om de gegevens te blijven verwerken. Onder bepaalde omstandigheden zullen wij niet in staat zijn om aan jouw verzoek te voldoen als daar een juridische basis voor is. Indien dit het geval is, zullen wij jou informeren. 


 • Beperking van verwerking

Je hebt het recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens. Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jouw hebben onjuist of onvolledig zijn, de verwerking onwettig is, Amaze jouw gegevens niet nodig heeft voor het oorspronkelijke doel, of in het kader van een verwijderingsverzoek, kun je ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit recht blokkeert het gebruik van jouw persoonsgegevens door Amaze voor een bepaalde periode. 


 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid waarin wij jouw persoonsgegevens verzamelen op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dat nodig is om een contract met ons of onze dienstverleners uit te voeren. Door gebruik te maken van dit recht kunnen wij persoonsgegevens in gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare formaten aan jou overdragen. Wij beschikken over processen om ervoor te zorgen dat wij zonder onnodige vertraging en binnen een maand na ontvangst reageren op een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid. • Recht om toestemming in te trekken

Zoals hierboven toegelicht, geschiedt de verwerking grotendeels op basis van jouw toestemming. Vanzelfsprekend kun jij die toestemming op ieder moment intrekken. Dit heeft mogelijk als gevolg dat jij geen gebruik meer kunt maken van de app. Het intrekken van jouw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking die in het verleden is gedaan op basis van toestemming niet in twijfel trekken.   • Kinderen

Amaze verwerkt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, probeer je dan niet te registreren bij Amaze en vul geen persoonsgegevens in. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met onze DPO via DPO@amazemobility.nl • Cookieverklaring

Amaze gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Amaze gebruikt cookies met (i) een puur technische functionaliteit; deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden, (ii) om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en (iii) om uw surfgedrag bij te houden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/ 

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of mediabedrijven. Als u via een Amaze terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde partij te raadplegen. • Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij proberen onze website en diensten voortdurend te verbeteren. Het is dan ook mogelijk dat wij ook deze privacyverklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij zullen jou op de hoogte brengen van materiële wijzigingen, bijvoorbeeld door een bericht op onze website te plaatsen wanneer wij daartoe verplicht zijn vanwege wet- en regelgeving. 

Jij kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum onder aan deze pagina te controleren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek doornemen van deze privacyverklaring.

 

Contacteer ons

In het geval dat je een vraag of klacht hebt over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door Amaze worden verwerkt, kun je een e-mail sturen naar onze DPO, DPO@amazemobility.nl.  Ook kun je ons schriftelijk een klacht sturen naar Stadsplateau 11, 3521 AZ te Utrecht.

 

Indien je niet tevreden bent met de reactie van Amaze, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatste wijziging: 9 juni 2022

 

Privacyverklaringen van de Mobiliteitsaanbieders:

 

Openbaar vervoer:

NS: https://www.ns.nl/privacy 

GVB: https://www.gvb.nl/privacy-verklaring

RET: https://www.ret.nl/home/reizen/reisregels-voorwaarden/privacy.html

HTM: https://www.htm.nl/privacy

EBS: https://www.ebs-ov.nl/waterland/over-ebs-in-waterland/privacy

Connection: https://www.connexxion.nl/nl/privacy

Arriva: https://www.arriva.nl/privacy.htm

Keolis: https://www.keolis.nl/privacyverklaring

QBuzz: https://www.qbuzz.qnet.net/privacy-policy/

 

Deelmobiliteit:

Check: privacystatement.pdf (ridecheck.app)

Felyx: Microsoft Word – Felyx privacy statement_UPDATED_EN-vertaald-nl

Donkey Republic: https://www.donkey.bike/privacy-policy/

Amber: https://driveamber.com/nl/privacy/

 

Taxi:

TCA: https://www.tcataxi.nl/privacy-policy/

Wil je Amaze nieuws direct ontvangen in je inbox?

Door op inschrijven te klikken ontvang je af en toe e-mails van Amaze. Je kunt je altijd uitschrijven direct vanuit de e-mails die je ontvangt.