Privacyverklaring

Amaze is een mobiliteitsoplossing in ontwikkeling. Naast een juridisch formele insteek vinden we het prettig om ook onze filosofie te delen omtrent privacy en hoe wij ermee omgaan. 

 

De laatste versie van ons formele Privacy Statement is: 

Privacy Statement – uitgebreid (22 september 2021)

Privacy Statement, English – expanded (September 22, 2021)

 

De eerdere versie van ons formele Privacy Statement is: 

Privacy Statement – uitgebreid (31 augustus 2020)

 

Inleiding

Dit is een toelichting op het formele privacy statement van Amaze. Hier lees je hoe wij persoonlijke data verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken. Als je onze website bezoekt of anderszins contact opneemt, verwerken wij persoonsgegevens. En ook wanneer je onze iOS- of Android-app gebruikt, geef je ons toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken. In dit privacy statement leggen we je op heldere, eenvoudige wijze uit welke persoonsgegevens wij verzamelen. En hoe en waarom wij die verwerken. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Hieronder verstaan wij alle gegevens die iets over je vertellen, en die we aan jou kunnen koppelen. Neem bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer – maar ook je persoonlijke voorkeuren en je geplande en uitgevoerde reizen. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen direct en indirect worden herleid naar jouw identiteit, contactgegevens of locatie. En wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt worden ook gegevens als je IP-adres en algemene voorkeuren verzameld. 

 

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens om jou een mobiliteitsdienst aan te kunnen bieden conform de afspraken die wij met je maken in onze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van derden – mobiliteitsleveranciers. 

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren, om te kunnen zorgen voor een optimale reiservaring. Vanzelfsprekend nemen we daarbij onze verantwoordelijkheid – en waarborgen we jouw persoonlijke gegevens. Daarbij handelen we altijd in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving. 

Sommige gegevens hebben we pas nodig, zodra je gebruik maakt van specifieke diensten van Amaze. Wij zullen de gegevens alleen vragen als we die nodig hebben. 

We kunnen jou verder onder meer verzoeken je locatievoorzieningen in de app aan te zetten. Dit helpt ons jou van beter reisadvies te voorzien, met betrekking tot de locatie waar jij je bevindt. 

 

Het delen van gegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die met je afgesloten is. En om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Wij maken gebruik van externe rijbewijsverificatie en authenticatiediensten om jou toegang te kunnen verlenen tot de mobiliteitsdiensten van aanbieders van deelauto’s en scooters.  

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking en staan er als zodanig voor in dat is voldaan aan de voorwaarden die de AVG stelt aan dergelijke besluitvorming. 

 

Bewaartermijnen 

Amaze bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen. De bewaartermijnen hebben we vastgelegd in onze verwerkingsregisters. 

Wij hanteren: 

 • 7 jaar voor facturen en financiële administratie 
 • 18 maanden voor boekingen, reis- en transactiegegevens. 
 • 3 maanden voor accountgegevens, voorkeurinstellingen etc. (ten opzichte van het beëindigen van je account) 

 

Dienstverleners van mobiliteit kunnen in overeenstemming met hun privacy statement en gebruiksvoorwaarden afwijkende termijnen hanteren.  

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 
We doen er alles aan misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers als dat nodig is bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Amaze is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden. Wél stellen we het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. 

 

Cookies 

Cookies helpen onze website en de app optimaal te laten werken. We kunnen dankzij cookies namelijk het gebruik van de website analyseren. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen. 

Amaze maakt gebruik van: 

 • Technische cookies (strikt noodzakelijke cookies) 
 • Analytische cookies 
 • Marketing cookies 
 • Prestaties cookies 

 

Een cookie is een tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen door je browser. Elke keer dat je vervolgens de website bezoekt, zoekt de browser naar cookies. Als de browser cookies vindt, wordt de in de cookie opgeslagen informatie naar de website opgestuurd. Voor het plaatsen van niet strikt noodzakelijke cookies vragen wij altijd toestemming vragen. 

 

Jouw privacy rechten 

Het gaat om jouw gegevens. Dus vinden wij ook dat jij het recht hebt zelf te bepalen hoe wij je gegevens gebruiken. 

Je hebt onder andere recht op: 

 • Toegang tot je persoonsgegevens; 
 • Rectificatie van je persoonsgegevens; 
 • Het verwijderen van je persoonsgegevens; 
 • Beperking van verwerking; 
 • Kennisname van rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking; 
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens; 
 • Bezwaar. 

 

Neem contact op als je correcties of aanvullingen in je gegevens wilt aanbrengen of een ander recht wenst uit te oefenen. Je kunt daartoe mailen naar dpo@amazemobility.nl. Ook wanneer je je account volledig wilt verwijderen. 

 

Jouw overeenkomst met onze dienstverleners 

Wij maken gebruik van vervoersdiensten van externe dienstverleners. Wij handelen met hen in het kader van de privacy vaak vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebben daarover afspraken gemaakt. 

 

Toekomstige wijzigingen van dit statement 
Wij willen graag de beste versie van onszelf zijn. Ook in de manier waarop we met jouw persoonlijke data omgaan. Daarom wordt dit Privacy Statement zo nu en dan aangescherpt. 

De actuele versie is altijd op deze pagina beschikbaar. Vragen? Neem vooral contact met ons op. 

Laatste versie: 22 september 2021 

 

Sommige mobiliteitsleveranciers eisen van ons dat we gebruikers speciaal wijzen op hun rechten en plichten. 

The future of travel is here

Get going with Amaze